Ayak tabanı hastalıkları ve Ayak sağlığı için önemli konu başlıklarına hızlı erişim

Çocuklarda yürüme basma sorunları

Çukur Taban - Pas Kavus
Düz Taban - Pes Planus
İçe Basma - Valgus Mediotarsien

Ergenlik çağında ortaya çıkması muhtemel olan patoloji ve rahatsızlıkların (ayak mekaniği bozuklukları, eğri basma, topuk düşmesi, bacak ve ayakların uyumsuz bir şekilde çalışması vb…) erken teşhis ile, düzeltilmesi, var olan patolojilerin de mekanik yollarla iyileştirilmesi.

ayak tabanlığı Kullanımı

Çocukların 4. yaşlarından itibaren bir podolog tarafından izleme altına alınmaları ergenlik çağında ve gençlik yaşlarında ayak, diz ve kalçalarında ortaya çıkabilecek patolojileri erken teşhis edip, gerekli ortopedik tabanlıklarla önlenmesini sağlayabilir.

Çocuk Felci - Polio Sekeli

Temizlik kurallarına uyulmaması nedeniyle bulaşabilen, omurilikte belirli bir bölgeye yerleşerek alt uzuvlarda hareket engelleyici felce, ender olarak da nefes yolları da dahil olmak üzere genel felce -tétraplégie- yol açan viral bir hastalıktır.

Vücudun gelişmesine olumsuz etki yapması nedeniyle çocuklarda kemik yapısında ağır yapı bozukluğuna sebep olur, bu nedenle «çocuk felci» olarak adlandırılır. Genellikle iki alt uzuv arasında boyut ve uzunluk farklılığı yaratır. Bu farklılık kalça ve bel ağrılarına sebep olacağı gibi ayak altında metatarsal bölgede nasırlaşma yaratarak ağrılara da sebep olur.

Çocuklar için Kişiye özel ortopedik tabanlık ve ortezler

Çukur Taban - Pas Kavus
Düz Taban - Pes Planus
İçe Basma - Valgus Mediotarsien
Çocuk Felci - Polio Sekeli

Çukur Taban, Düz Taban, İçe Basma, Çocuk Felci tabanlığı
Çukur taban tedavisi

Bu hastalarda iki bacak arasındaki boyut farklılığı hasta ayağına özel ölçülerde ortopedik tabanlık yapımı ile en aza indirilirken metetarsal bölgeye de basınç azaltıcı elemanlar konarak nasırlaşmış bölgedeki ağrılar da en aza indirilir.

Yetişkinlerde yürüme basma sorunları

Ayak çukurunda ağrı

Yürüme esnasında ayaklarda gözlemlenebilen içe (valgus) ya da dışa (varus)
doğru olan aks bozuklukları alt uzuvlarda (ayak, diz, bilek, kalça) ve bel kısmında farklı patolojilere neden olabilir (yetişkinlerde içe basma).

Yetişkinler için Kişiye özel ortopedik tabanlık ve ortezler

Hasta ayağına özel ölçülerde her patoloji için uygun malzemelerle yapılmış ortopedik tabanlık kullanımı hastanın yürüyüşünü ve duruşunu rahatlatır.

Topuk dikeni

Epin Kalkaneen - Fasiit Planter / Topuk dikeni tedavisi ve tabanlıkları

Topuk altında, ayak altı tandonlarının (plantar) birleştiği noktada bu tandonların aşırı gerilme nedeniyle iltihaplanıp (fasiit plantar) zamanla bu iltihabın kireçlenerek diken ya da kuş gagası şeklinde bir kemik büyümesi yaratan hastalıktır.

Topuk dikeni ağrıları tedavisi

Topuk dikeni nasıl tedavi edilir

Bio-mekanik nedenli bir hastalık olması nedeniyle sadece ilaç tedavisi uygulandığı durumlarda hasta geçici bir rahatlık hissedebilir ama hastanın ayağındaki statik bozukluk tedavi edilemediği için topuk dikeni ağrıları bir süre sonra geri gelir.

Topuk dikeni tedavisi tabanlığı

Kalıcı bir tedavi için hastanın ayak ölçülerine göre özel yapılmış ortopedik ayak tabanlıkları kullanılmalıdır.

Ayak tandonlarındaki aşırı gerilme-çekme hasta ayağındaki statik patolojiler nedeniyle (pes planus, pes cavus, hallux valgus, valgus medio tarsien ) olabileceği gibi, mekanik patolojiler de (ayak sağlığına uygun olmayan ayakkabı giyimi, düz tabanlı ayakkabı vb…) topuk dikeni ne zemin hazırlarlar.
Klinik bulgulara göre, topuk dikeni hastaları, genellikle, yataktan ilk çıktıklarında attıkları ilk adımlar sırasında ağrı duyarlar, daha sonra kasların ısınması nedeniyle bu ağrılar azalabilir. Hastalar uzun süre oturduktan sonra ayağa kalktıkları takdirde de ağrıları tekrar ortaya çıkar.
Gerekli tedavi uygulanmadığı takdirde topuk dikeni, hastanın topuğuna basmasını engelleyip yürüme sorunları yaratacağından diğer patolojilere de (lombalji, bel agrıları vb… ) sebep olabilir.

Çukur taban

ayak tabanı hastalıkları

Ayak tabanı çukurunun (metatersal - ayak orta kemiğinin), yürüme zorlukları yaratacak şekilde aşırı derecede yüksek olması sendromudur.

Çukur taban tedavisi - tabanlık ve ortezleri

Çukur taban rahatsızlakları olan hastaların hem rahat hem de ağrısız yürüyebilmeleri için ayak ölçülerine göre özel yapılmış ortopedik tabanlık kullanmaları gerekir

Düz tabanlık

Düz taban tabanlığı

Düz taban tabanlığı

Küçük yaştaki çocuklarda (5 ilâ 6 yaşına kadar) gözlemlenebilen düz tabanlık ve/veya bileğin içe düşmesi

6 yaşına kadar kas ve de nörolojik yapının yeterli olgunluğa ulaşmamış olması ve ligamentlerin hala gevşekliklerini koruyor olması nedeniyle bu yaşa kadar herhangi bir tedaviye ; tabanlık, ortopedik ayakkabı vb. ihtiyaç yoktur. Ama tabanı sağlam, topuk yanları sert ve bileği tutacak iyi ayakkabılar kullanılmalıdır.

Pes Planus, Pes Valgus, Pes Plano Valgus

Ayrıca planter arkı oluşturmaya yardımcı olan çeşitli hareketler yapılmalıdır (ayak parmakları ile küçük boyutlu nesneleri tutmak, ayak parmak uçlarında yürümek vb…).
6 yaşına gelen çocuğun ayaklarında hala pes plano valgus devam ediyorsa ayağa uygun, iç arkı destekleyen, kişiye özel ortopedik tabaklık kullanımı gerekir. Pes Plano Valgus tedavi edilemediği takdirde ileri yaslarda Valgum diz ( X bacaklılık ), diz artrozu, topuk dikeni, asil tendiniti ve bilek ağrıları riskini arttırır.

Hallux valgus

Hallux valgus tedavisi - tabanlık ve ortezleri

Hallux valgus tedavisi - tabanlık ve ortezleri

Ayak baş parmağının, genellikle genetik veya statik bozukluk nedeniyle içe doğru dönmesi (birinci metatarso falangien ekleminin ayak yapısının içine doğru kayması) halidir.
Geniş, rahat ve topuğu yüksek olmayan ayakkabı giyimi ve de özel ortopedik aletler (hasta ayağına özel orthoplastie aparatları yapımı) ile hastanın rahatsızlığı dayanılabilir en aza seviyeye indirilebilir.

Ameliyat ile düzeltme gerektirmeyecek halux valgus vakalarında, hastanın şikayetine göre farklı tedaviler uygulanabilir :

yetişkinlerde içe basma nasıl düzelir

Başlangıç aşamasında olan halux valgus vakalarında ;

eğer eklem (1. Metatarso falangien) esnek ise medial kanat içeren kişiye özel ortopedik tabanlık yapımı ile patolojinin ilerlemesi durdurulup, içe doğru olan dönme düzeltilir,

İleri safhaya gelmiş olan halux valgus vakalarında ;

metatars bölgesinde nasır oluşmuş ve ikinci parmak çekiç parmak olma durumuna geliyorsa basınç düşürücü (ARC içeren) kişiye özel ortopedik tabanlık yapılarak nasır üzerine düşen basınç azaltılıp nasır ağrıları geçirilir, ikinci parmak ekstansör tendonunun retraksiyonunu (kısalmasını) engelleyerek çekiç parmak oluşumunun önüne geçilir.

Hallux valgus (içe dönük baş parmak) üzerindeki nasır vakalarında ayakkabının nasır üzerine yaptığı basıncı engellemek için kişiye özel silikon ortoplasti (parmak ortezi) yapılır.
Hallux valgus tabanlıkları ve ortoplasti halux valgus patolojilerinde geriye dönük iyileştirme yapamaz ama bu hastalığa bağlı olan ağrıları (nasır, ligament gerilmesi, tendon retraksiyonu …) en aza indirir.

Hallux rigidus

Hallux rigidus (1 inci MTP ekleminin ankilozu):
Ayak baş parmağının artroz nedeniyle hareket kabiliyetini sınırlı bir şekilde kaybetmesidir.

Hallux valgus tedavisi - tabanlık ve ortezleri

Hastanın karşılaşacağı yürüme zorluğu kişiye özel olarak yapılan ortopedik tabanlık ile düzeltilebilir.

Ledherrose hastalığı

Ayak plantar arkında tendonların etrafını saran facia tabakasındaki nodüller şeklinde oluşan karşılaşmalardır. Basınç altında ağrı yapabilir. Nodüllerin boyuna ve bulundukları bölgeye göre tabanlık yapılır.

Morton hastalığı

topuk dikeni tedavisi

Nevrom planter

Ayağın ön kısmındaki ayak kemikleri arasında sıkışan sinirlerin ezilip ya da yıpranması nedeniyle oluşan ve çoğunlukla kadınlarda gözlenen bir sendromdur.
Genellikle 3üncü ve 4üncü ayak parmakları ve metatars kemikleri arasından geçen sinir üzerine uygulanan basınç nedeniyle ortaya çıkar.
Ender durumlarda da 2inci ve 3üncü parmaklar arasında da gözlemlendiği de olmuştur.

Konsültasyon sebebi bu bölgedeki şiddetle ağrı ve sonrasında meydana gelen uyuşma ve karıncalaşmadır.

Morton hastalığı tabanlığı ile bu bölgedeki basınç azaltılır, 2inci ve 3üncü metatars arası açılır böylece sinir sıkışması yok olur aynı zamanda da statik sorunlar için de (çukur taban, ayakta dengesizlik, vb…) gerekli olan düzenlemeler yapılır.

poliartrit romatoid

Üç Boyutlu Ayak Inceleme

Diplomalı podolog gözetiminde ayak analizi

Bilgisayar destekli 3 boyutlu ve görsel incelemeden sonra ; doktor ve podolog patolojiye en uygun Kişiye Özel Tabanlık (ortez planter), Parmak Ortezi (ortoplasti), Medikal pediküri gibi iyileştirici veya rahatlatıcı tedavileri uygular.

Medikal Pediküri

Nasır tedavisi

Nasır tedavinizi gelişi-güzel ortamda tıp bilgisi olmayan kişilerin eline bırakmayın. Doktor ve podolog gözetimden yapılması ayak ağrısı çekmeden dik ve dengeli yürümenize yardım eder.Devamını okumak için...

Diyabet hastaların tedavisi

Diyabet hastaların tedavisi

Diyabet hastaları, özellikle, bacak ve ayak sinir uçlarındaki his kaybı nedeniyle bu uzuvlarda olabilecek en ufak yaralanmalarda erken teşhis ve uygun tedaviyi en çabuk şekilde uygulamadıkları takdirde ...
Devamını okumak için...

Çocuklarda yürüme basma

Çocuklarda yürüme basma sorunları

Küçük yaştaki çocuklarda (5 ilâ 6 yaşına kadar) gözlemlenebilen düz tabanlık ve/veya bileğin içe düşmesi 6 yaşına kadar kas ve de nörolojik yapının yeterli olgunluğa ulaşmamış olması ve ligamentlerin hala gevşekliklerini koruyor olması ...

Sporda podoloji

Spor podolojisi

Spor yapmak her ne kadar sağlığa faydalı olsa da spor yaparken bazı kasların aşırı çalışması tendinit gibi ve eklemlerin de aşırı çalışmasına bağlı olarak artroz gibi eklem hastalıkları orataya çıkabilir ...

Sporda podoloji

Spor yapmak her ne kadar sağlığa faydalı olsa da spor yaparken bazı kasların aşırı çalışması tendinit gibi ve eklemlerin de aşırı çalışmasına bağlı olarak artroz gibi eklem hastalıkları orataya çıkabilir.

Kişiye özel ortopedik sporcu tabanlıkları yapılan spor dalı, sporcunun kilosu, yaşı, aktivite hali ve antrenman sıklığı göz önüne alınarak spor yapmaya uygun ve dayanıklı malzemeler ile yapılır.

Sporcu tabanlıkları

Sporcu tabanlıklarının ayak ve eklemlere faydalı etkileri

Aşırı ve sürekli çalışma nedeniyle ortaya çıkabilecek ayak mekaniğindeki arızaları engeller ve eklemlerin ömrünü uzatır. Sporcularda sıkça rastlanan sakatlıkları ortaya çıkmadan giderme ve/veya var olanların tekrar nüksetmemesini sağlar. Sporcunun yere dengeli ve düzgün basmasını sağlayarak ayak ve bacağın vücudun üst kısımları ile daha ahenkli çalışmasına yardımcı olur Performans dayanıklılığı arttırarak spor sonrası yorgunluğu azaltır.

Kişiye özel Sporcu tabanlıkları

Antrenman tabanlığı
Müsabaka tabanlığı

Diyabetik ayak

Diyabet hastalarında kandaki şeker oranının artması (glisemi) kan dolaşımını zorlaştırdığı için yara, tahriş ve çatlakların iyileşmesi normalden daha geç olur.

Nasır, halux valgus gibi patolojilerin tedavisi kolay olan hastalıklar olmasına rağmen diyabetik (şeker) hastalarında tedavisi zor hastalık durumuna geçerler.

Diyabet hastaları, özellikle, bacak ve ayak sinir uçlarındaki his kaybı nedeniyle bu uzuvlarda olabilecek en ufak yaralanmalarda erken teşhis ve uygun tedaviyi en çabuk şekilde uygulamadıkları takdirde bu ufak rahatsızlıklar bile tedavisi zor yaralara dönüşür.
Kişiye özel diyabetik ayak tabanlığı yapılırken, diyabetin sebep olduğu hassaslık göz önüne alınarak ayak altındaki bası yerleri podokaptor ile tespit edilir. Aşırı basınca maruz kalan bölgelerdeki yüklenme daha az basınca maruz kalan bölgelere homojen olarak yayılır.

Kişiye özel diyabetik ayak tabanlıkları

rahat, konforlu, non-tromatizan (amortisör özellikli) malzemeler kullanılarak yapılırken yara olan bölgelerdeki basınç tamamen yok edilirek bir deşarj bölgesi yaratılır.

Diyabet hastalarının, artrit, romatizma, kas ve kemik hastalarının, düzenli spor yapanların, profesyonel olarak spor yapanların, 4 yaşından itibaren çocukların, gelişme çağında olan gençlerin, hamile kadınların ayaklarında olabilecek veya ayaklarında olan rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer patolojilerin önlenmesini sağlayacağından yılda en az bir kez bir podolugun gözetiminden geçmeleri gerekir. Yaşı ilerlemiş olan kişilerde, hareketsizlik nedeniyle kan dolaşımındaki düzensizlik, kemik erimesi veya zayıflaması, ayak temizliğinin kendi başına yapılamaması ya da zorlaşması düzenli olarak podolg görülmesi için en önemli nedenlerdendir.

Hamilelik esnasında ceninin yarattığı ağırlık nedeniyle anne bedeninin ağırlık merkezi değişeceği için alt uzuvlarda (kalça, bacaklar, diz ve ayaklar) ligamanlardaki esnemeyi takiben kasların çalışma dengesinin bozulması ve yapısal degişimler gözlemlenir.

Diz artrozları
Aks bozuklukları
Menisküs

Artroz (artropati)

Eklemlerde iki kemik arasındaki kıkırdağın azalıp, yok olmasını takiben oluşan boşluğun yeni kemik yapılanması ile dolmasıdır.

Kıkırdak

Görüntüsü itibari ile sabit, değişime uğramayan bir yapı gibi görünse bile, her an var olan krondosit (kıkırdak hücreleri) üretimi ile oldukça hareketli bir ortamdır.

Artroz sırasında ortaya çıkan hücre eksilmesi yenileri ile canlandırılamaz ise kıkırdak yapısı yerini kemik yapısına bırakır. Böyle bir durumda küçük kıkırdak parçacıkları yerlerindan kopup eklem bölgesinde başıboş dolaşarak iltihaplanmalara, bu iltihaplar da şişkinlik ve ağrıya sebep olabilir.

Kıkırdak temel yapısının bozulması ya da kıkırdağa aşırı yüklenme artrozun başlıca sebepleri arasında sayılabilir.

Artozun anne-babandan evlatlara geçebilen ırsî bir hastalık olduğu kanıtlanmış olmakla birlikte aşırı kilolu şahıslarda da sıkça görülür.

Genellikle erkeklerde genu varum (parantez bacak) bu durumda iç meniskler asırı basınç altında kalır ve kadınlarda genu valgum (X bacak) bu durumda da dış meniskler asırı basınç altında kalır.

Bu tip diz artrozlarında patalojiye göre iç ya da dış kamalar konarak asırı basınç altında olan meniskte basınç azalması sağlanır ve şok emici (absorban) özellikli malzemeler kullanılarak diz eklemine yerden gelen kötü titreşimlerin ulaşması engellenir. Bu bir koruyucu ve tamamlayıcı tedavi yöntemidir.

Bu patolojileri takiben artroz hastalarında hareket zorlanması, dizde menisk, kalça kaymaları gibi diğer rahatsızlıklar da kendisini gösterir. Irsî bir hastalık olması nedeniyle çocuk yaşlarda bu patalojilerin ele alınıp ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ağır ve zahmetli tedavi yolları biraz da olsa kolaylaştırılabilir.

Haglund hastalığı

Topuk kemiğinin üst-arka kısmının olağan dışı büyüyüp, ayakkabıya sürtünme yoluyla ağrı veren bir çıkıntının oluşmasıdır.
Topuk kemiğindeki bu çıkıntı aşil tandonunun morfolojik yapsını değiştirerek normal çalışmasını etkileyebilir.
Aşil tandonundaki bozukluk (la bourse séreuse) iltihaplanmaya sebep olur.

Haglund hastalığı tedavisi - tabanlık ve ortezleri

Genelikle ayağa çok yüklenilen sporları yapan genç sporcularda gözlemlenir.

Yapılan ortopedik tabanlıklarla aşil tendonun gerginliği azaltılır ve ayakkabıların arka bölümüne termoformable (ısıyla dönüşebilen) malzeme ile ekleme yapılarak patolojinin oluştuğu bölgedeki sürtünme ve basınç düzenlenir.

Sever hastalığı

Genellikle 8 ilâ 11 yaşlarında kilo fazlalığı ya da çok hareketli olan çocuklarda topuk kemiğinin gelişmesini sağlayan kıkırdak yapıdaki parçalanmalardır (kalkeneum - osteokondoroz'u).

Çocukların sürekli topuk ağrılarından şikayet etmeleri en önemli klinik bulgudur.

Röntgen çekilerek teşhis edilir. Röntgende kıkırdak yapıda parçalanmalar görülür.

Sever hastalığı tabanlığı aşil tendonunun gerginliğini azaltıp topuğun arka kısmındaki basıncı düşürecek şekilde kişiye özel olarak (absorbant ve amortisant malzemeler ile) yapılır.

Sever hastalığı olan çocukların spor faaliyetleri 6 ay boyunca sınırlandırılmalı veya durdurulmalıdır.

Ortopedik tabanlığın Topuk Dikeni için işlevleri

Absorban özelliği (darbe emici)

Yürüme sırasında ayak ile zemin arasında tampon görevi yaparak etki-tepki nedeniyle oluşan direnci ve ağrıyı azaltma (şok absorbör - podian impact plus)

Amortisman özelliği

Değişik yoğunlukta tabanlık elemanları ile yürüme esnasında ayak ve bacak kaslarına yansıyan mikro titreşimleri yok etme ve topuğun yerle temasında daha konforlu bir zemin sağlama (içinde hava barındıran visko elastik köpükler - kompresibl latex)

Düzeltici özellik

Ayakta hem statik hem de mekanik ortopedik bozuklukları düzenler ve ayak altındaki basınç yüzeyini arttırır.

Size en yakın merkezimize ulaşmak için ...
Bu sitenin içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da değerlendirmesinin yerini alamaz.
Denge Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi
içindeki bilgiler herhangi bir yerde izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
be grafiks&web design